ADOLESCENTS

La nostra finalitat és afavorir l'aprenentatge per viure i integrar-se en la societat de forma crítica i creativa, procurant que aquest procés d'ensenyament aprenentatge resulti gratificant. això equival al desenvolupament integral de la persona, i a aconseguir la pròpia autonomia i de la identitat personal i social.

Proposem desenvolupar un treball que globalitzar les diferents formes d'expressió. un treball que aglutinarà les àrees: Plàstica, musical, psicomotriu, expressió corporal, expressió oral, raonament, memòria, atenció etc., Centrant-nos en qualsevol aspecte que ens interessi sempre que sigui atractiu per als nois i noies del grup, és a dir expressió artística de forma global, on no només tindrà cabuda l'après, sinó donarem un paper important a la innovació i creació.