A QUI S'ADREÇA ?

A Adults:

• A aquelles persones que vulguin conèixer, afrontar i resoldre millor els possibles problemes sigui en l’ordre individual o relacional
• De vegades els problemes poden estar relacionats amb: Ansietat, Tristesa,
• Dificultats de personalitat i relació social.
• Conductes alimentàries inadequades.
• Conflictes familiars o de parella
• Agressivitat
• Impulsivitat
• Problemes emocionals
• Consum de substàncies
• Processos de dol per pèrdues significatives
• Optimització del rendiment laboral (coaching) i, en general, qualsevol dificultat psicològica viscuda com important

A Nens/Nenes:

• Dificultats en l’àrea social o relacional(inhibició, aïllament, agressivitat).
• Escasses habilitats socials
• Dificultat en l’expressió emocional.
• Comportaments destructius i pertorbadors.
• No acceptació o rebuig del rol de la figura de l’autoritat.
• Baixa tolerància a la frustració.
• Baixa / elevada exigència amb si mateix/a i amb altres.
• Actitud negativa davant dels problemes.
• Impulsivitat.
• Dificultat per a mantenir uns adequats nivells de motivació.
• Baixa autoestima.
• Falta d’assertivitat.
• Baixa empatia.
• Hàbits negatius.
• Enuresi.