COM ?

Mitjançant un programa innovador i contrastat, continuat i dinàmic, d’optimització i estimulació.

Posat en pràctica a través d’una acció sistemàtica i contextualitzada, i acuradament planificada i avaluada. A través d’aquest programa, afavorint el desenvolupament de factors cognitius i emocionals a través de jocs creatius grupals i jocs multimèdia (màxim 8 – 10 nens/nenes per grup d’edad). Els jocs han estat cuidadosament seleccionats i elaborats, configurant-se els següents mòduls:

• Àrea Verbal
• Àrea Numèrica
• Àrea Percetivo-motriu
• Àrea Emocional

A partir d’una valoració acurada inicial de les capacitats del nen/a es suggereixen els àmbits que caldrà estimular. Aquesta avaluació serà continuada durant tot el programa, ajustant les activitats al ritme i a les necessitats individuals de cada nen/a.