PER A QUÈ ?

Afavorir el desenvolupament i millora integral del nen/a:

• Desenvolupament i millora del potencial intel•lectual o de les diferents capacitats cognitives.
• Desenvolupament i millora en el desenvolupament socio-emocional.
• Prevenció del fracàs escolar.
• Millora en el rendiment acadèmic.
• Millora de l’atenció i concentració.
• Aprendre a pensar.
• Major autonomia.
• Major motivació intrínseca.
• Adquisició d’hàbits de treball.
• Estimulació de la creativitat , imaginació , enginy , ...
• Augment del pensament crític.
• Recerca de solucions
(afrontament de problemes) descobriment i coneixement del món a traves de les sensacions , percepcions, moviment i emocions.