PER A QUI ?

"PROFESSIONALS ESPECIALITZATS EN TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT"

TEA - DISLÈXIA - DISCALCÚLIA - TDAH - HIPOTONÍA

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)

Programa dirigit a nens/nenes de 4 a 14 anys.

Nens/nenes que vulguin jugar i passar-s’ho bé, al mateix temps que desenvolupen al màxim les seves capacitats cognitives i els factors emocionals i relacionals.

Nens/nenes amb alguna dificultat: Baix rendiment acadèmic, poca motivació, falta d’atenció i concentració, memòria, dificultat de caire emocional i/o de relació (baixa autoestima, pors, baixa tolerància a la frustració, agressivitat o inhibició en les relacions socials...)